1 cơ sở sản xuất

hiển thị 1/ 1 cơ sở

TT NC & PTNN CNC Phú Yên

Thôn Thạch Lâm, Xã Hoà Quang Bắc, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên, Phú Hoà, Phú Yên

Địa chỉ nơi sản xuất: thôn Thạch Lâm, xã Hoà Quang Bắc, huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên. Thời gian thành lập cơ sở: Ngày 15/11/2016 Tên loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản, sản phẩm: Rau các loại, dưa các loại, nấm các loại,… Quy mô: Diện tích canh tác: 10.000 m2, nhà xưởng: 1.000 m2 Sản lượng trung tình hàng năm (tấn/ha, kg/cơ sở): 20.000 kg/cơ sở Hinh thức tiêu thụ hiện tại (có/không HĐ): Có hợp đồng
Rau củ quả
Đang sản xuất