Cơ sở sản xuất

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Phú Yên

Thôn Thạch Lâm, Xã Hoà Quang Bắc, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên

Chất lượng là trên hết

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Lô 2
(600 )
Đinh Trọng Lệnh Đợt 1: Dưa Hoàng Kim
Lô 3
(1000 )
Đinh Trọng Lệnh
Lô 4
(700 )
Đinh Trọng Lệnh
Lô 5
(1000 )
Đinh Trọng Lệnh
Lô 6
(1000 )
Đinh Trọng Lệnh

Thông tin chung

Giới thiệu Địa chỉ nơi sản xuất: Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên, thôn Thạnh Lâm, xã Hoà Quang Bắc, huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên. Thời gian thành lập cơ sở: 2016. Tên loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản, sản phẩm: Dưa Hoàng Kim, Dưa lưới, Dưa leo, rau các loại, các loại nấm ăn, nấm dược liệu, nhộng trùng thảo, cây giống nuôi cấy mô: chuối, lan, sung, cúc, bạch đàn,… Quy mô: diện tích canh tác: 03 ha, nhà màng, nhà lưới: 6200m2, nhà xưởng: 500 m2. Sản lượng trung tình hàng năm (tấn/ha, kg/cơ sở): rau, dưa: 30 tấn/năm, nấm các loại: 10 tấn/năm.
Cổng truy xuất phuyen.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 3 Ha
Quản lý Đinh Trọng Lệnh
Chứng chỉ sản xuất
TT Nghiên Cứu & Phát Triển NN Công Nghệ Cao Phú Yên : TQC.26.595
Số điện thoại
Khu vực sản xuất
Thôn Thạnh Lâm, xã Hoà Quang Bắc, huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua
Phân hữu cơ: Phân trùn quế, phân chuồng ủ hoai
Phân bón
Phân hóa học
Phân bón Phân hóa học: Liều lượng theo quy trình
Chế phẩm xử lý đất, rơm rạ, ủ phân: Trichoderma
Chế phẩm sinh học
Thuốc phòng trừ bệnh
Thuốc trừ bệnh Thuốc phòng trừ bệnh: - Hóa học: Anvil, Ridomil gold, Mancozeb, Score 250EC (Difenoconazole), Topsin M70WP (Thiophanate-methyl).
Thuốc phòng trừ sâu hại
Thuốc trừ sâu Thuốc phòng trừ sâu hại: - Sinh học: Citrus oil: (MAP Green 10AS), Garlic juice (BioRepel 10 SL, Bralic – Dầu Tỏi 1.25SL)
Chế phẩm
Chế phẩm sinh học Hóa học: Actara 25WG; Imidacloprid: Confidor 100SL, Admire 50EC; Matrine: Sokupi 0.36AS, Dinotefuran: Oshin 20WP, Chat 20WP.