Sự kiện xúc tiến & truyền thông Xem thêm

Hãy cùng tham gia & theo dõi các sự kiện xúc tiến nông sản

Minh bạch sản xuấtXem thêm

Cơ sở có truy xuất nguồn gốc & minh bạch theo tiêu chuẩn GAP
8.0

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Phú Yên

Thôn Thạch Lâm, Xã Hoà Quang Bắc, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên, Phú Hoà, Phú Yên

Một số sản phẩm truy xuất

Xem thông tin sản phẩm được minh bạch